ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನಡೆ ಕನ್ನಡ   -  Yugadi Celebration - March 17th,2018 from 5:00 to 8:30 PM, Place: IASA Community Center, Address : 9114 Summer Wind St, San Antonio, TX 78217  -   ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರ, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ......
 • ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಯಾನ್ ಅಂಟೋನಿಯೋ, ನಗರ ಹಾಗು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
 • ನಮಗೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ಭಾಷೆ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು/ಬರಲು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿವುದು.
 • ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಆದರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ನಂಟನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು.
 • ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಸ್ಯಾನ್ ಅಂಟೋನಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು.

Upcoming/Ongoing Events

Volunteer Sign Up

KKS - Being part of your community
Sign up here to volunteer

Articles

 • <a data-cke-saved-href='#' href='#'>Yugadi Celebration - March 17th, 2018 from 5:00 to 8:30 PM</a>
 • <a data-cke-saved-href='https://photos.google.com/share/AF1QipO0ckQb43zUq4LSnnYDDZi9ts_qcn8iY_TG6m3LbRjh884_sjyqL47rWnozNVoM9w/photo/AF1QipPdnwGYTsrDJtVhkQKl3hNUtIoXjMwtAsCQWgN9?key=WHY2bHhaS1I1ZDAtQl9pNURNUXNQWU1TOFBBbWh3' href='https://photos.google.com/share/AF1QipO0ckQb43zUq4LSnnYDDZi9ts_qcn8iY_TG6m3LbRjh884_sjyqL47rWnozNVoM9w/photo/AF1QipPdnwGYTsrDJtVhkQKl3hNUtIoXjMwtAsCQWgN9?key=WHY2bHhaS1I1ZDAtQl9pNURNUXNQWU1TOFBBbWh3'>Makara Sankranthi Celebration - January 21, 2017</a>
 • <a data-cke-saved-href='https://goo.gl/photos/wmY16H3uoJSYSJBA6' href='https://goo.gl/photos/wmY16H3uoJSYSJBA6'>Purandarotsava 2016 - February 13, 2016</a>
 • <a data-cke-saved-href='https://goo.gl/photos/HdRxtRerKPoKgi7s5' href='https://goo.gl/photos/HdRxtRerKPoKgi7s5'>Ugadi/Ramanavami Celebration - March 29, 2015</a>
 • <a data-cke-saved-href='https://goo.gl/photos/4L3o6FKhURx3Xs1r9' href='https://goo.gl/photos/4L3o6FKhURx3Xs1r9'>KKS Picnic - May 9,2015</a>
 • <a data-cke-saved-href='#' href='#'>Kannada Patashale - May 23rd 2015</a>
 • <a data-cke-saved-href='#' href='#'>Kannda Sangha Sports - 2015</a>
 • <a data-cke-saved-href='https://goo.gl/photos/zv2gSyWDTG8nUdNz9' href='https://goo.gl/photos/zv2gSyWDTG8nUdNz9'>Overnight Camp - Sept 5th 2015</a>

Namaskaara,
Welcome to the webpage of Kuvempu Kannada Sangha of San Antonio (KKS-SA) of South Texas. We are a non-profit organization primarily dedicated to promoting culture, language and heritage of Karnataka. We conduct various programs throughout the year promoting the arts and music of India, especially Karnataka. Please find more information in the other sections. You can always contact us via email kannadasanghaofsa@gmail.com

Thank you,
Kuvempu Kannada Sangha

Copyright © 2015 - Kuvempu Kannada Sangha of San Antonio, North Texas (KKS). All Rights Reserved.
web counter